БАБХ разрешителнини

*Притежаваме всички разрешителни за достовка от БАБХ.

*Доставка с хладилни или нехладилни бусове.

*Съхранение в плюсови хладилни камери.

*Партньор в достаките до вкъщи mox.bg