БАБХ разрешителнини

Притежаваме всички разрешителни за достовка от БАБХ.

Доставка с хладилни или нехладилни бусове.

Съхранение в плюсови хладилни камери.